About

Welkom op mijn website. Hier kunt u foto’s en kunstwerken van mij vinden.

Ik sta stil en kijk, meer niet. Ik neem de plek in mij op en laat de rust en de schoonheid op mij inwerken. Ik documenteer deze momenten met mijn camera. Mijn werken zijn een persoonlijke vertaling van mijn emoties en gevoelens op dat moment.

ErikvanRotterdam

De romantische gedachte dat wij als mens nietig zijn in verhouding tot de natuur lijkt bijna verbannen uit onze samenleving. Zijn wij vergeten dat de aarde al miljarden jaren bestaat? Het lijkt wel alsof wij oogkleppen op hebben en niet meer zien waar we mee bezig zijn.
Wij zijn als mensen afhankelijk van de natuur ook al denken wij dat we de natuur naar onze hand kunnen zetten. De vraag is of wij dat wel echt kunnen.

Als wij afval te lang laten liggen, dan komt er schimmel op. Als wij wat verbouwen op het land, moeten we bestrijdingsmiddelen gebruiken. Wij bouwen dijken, omdat anders het land onder water komt te staan. Wij houden continu onze tuinen bij om het onkruid buiten de deur te houden.
Soms laat de natuur zijn kracht in volle glorie zien en staat de mens machteloos, zoals bij aardbevingen, tsunami’s of bij een vulkaanuitbarsting.
Niet alleen de maakbare mens en de maakbare maatschappij zijn een illusie, ook de maakbare natuur bestaat niet.